தென் இந்திய வரலாறு (தொகுதி-1) – புத்தகம்

டாக்டர் கே.கே.பிள்ளை அவர்கள் எழுதிய தென் இந்திய வரலாறு புத்தகம் 1958-ல் வெளியானது. தெற்கின் வரலாற்றை சுருக்கமாக அறிய உதவும் நூல். இரண்டு பாகங்கள் கொண்டது. கி. மு முதல் கி.பி 13ஆம் நூற்றாண்டு வரை இந்நூலில் (தொகுதி 1) பேசப்பட்டுள்ளது. துவங்கும் போதே ஆசிரியர், தெற்கின் வரலாறு சரிவர எழுதப்படவில்லை என்ற வருத்தத்தை பதிவு செய்கிறார். இந்த முதல் பகுதியை படிக்கும் போது அதேதான் தோன்றுகிறது. இந்த வரலாறு நான் இவ்வளவு ஆண்டுகளுக்கு பிறகு அறியும் … Continue reading தென் இந்திய வரலாறு (தொகுதி-1) – புத்தகம்

ஒரு புளியமரத்தின் கதை – Book

It’s been many years that I read fiction or novels. Somehow the interest got changed with misunderstanding of its ‘not real’ thought. Getting back to classic novels or literature, with the realisation of experiencing the book for one self and the learning it would bring to. Actually started with Underground, with in couple of pages … Continue reading ஒரு புளியமரத்தின் கதை – Book

நடந்தாய்; வாழி, காவேரி – Book

This travelogue written by Thi.Janakiraman and Chitti was first published in 1971. With their friends, authors made two trips through the banks of Cauvery in Karnataka and Tamil Nadu. Book takes us through the hills, temples, people and interesting conversations within the group during the course of the trip. 50 years later, most of the … Continue reading நடந்தாய்; வாழி, காவேரி – Book

நூறு நிலங்களின் மலை – Book

I had this book in my reading list for some time. After last trip, immediately picked up this book. Reading books about travelling and places gives some indirect experience of places through the author's eyes. It takes me through virtual travelling to beautiful places during the mundane days. This book by writer Jeyamohan is his … Continue reading நூறு நிலங்களின் மலை – Book

Land of the Seven Rivers – Book Review

Picked up this book in effect of Volga to Ganga. Land of the Seven Rivers is a very interesting read about Indian Geography along with its History. It is a fast paced book with twists and turns of the civilization. Starting with the Tectonic movement from Africa till 21st Century urbanization, author gives brief picture … Continue reading Land of the Seven Rivers – Book Review

From Volga to Ganga – Book notes – Part 3

In 2000 BC, Aryans from Vaksh river coast traveled across Kunar-Panjkora rivers, Pamir-Hindu kush mountains to reach Mangalore. Aryans here and from most of part of the country trade with Asuras in Pushkalavathi for Cotton and Copper. Between 2000 BC till 700 BC, Man slowly changed from being a fighter for life to fighter for … Continue reading From Volga to Ganga – Book notes – Part 3

From Volga to Ganga – Book notes – Part 2

This book makes me look for places, rivers to understand the chronology of events. And there are a lot of information given in the book including different tribe names, dynasties and its relevance to ancient texts like vedas. I dont intend to capture all of it but only the high level details to understand the … Continue reading From Volga to Ganga – Book notes – Part 2

From Volga to Ganga – Book notes – Part 1

I got introduced to Rahul Sankrityayan's books recently and this is the second book reading after his book on travel. I picked this thinking to be his travel experience from and to these places. But this turned out to be an interesting book on history and he has written for causal readers in the form … Continue reading From Volga to Ganga – Book notes – Part 1

Purappaadu – Book Review

This book in Tamil is Jeyamohan's memoir of his young age travels. This is written 30 years later and as he says these stories are from his thoughts around the core instance/incidents. Purapppaadu (புறப்பாடு) is a tamil word which means Stepping out or departure. This book is grouped in to two sections - one that … Continue reading Purappaadu – Book Review