சித்தார்த்தா – புத்தகம்

ஹெர்மன் ஹெஸ்ஸே நூறு வருடங்களுக்கு முன்பு எழுதியது. அறிமுகம் தேவை இல்லாத புத்தகம். படிக்கும் முன் ஆசிரியரை பற்றி அறியும் ஆவல். இது ஒரு வித சந்தேக புத்தியோ என்று கூட தோன்றுகிறது. தராசிட என்னக்கு என்ன தெரியும் என்றும் தோன்றும். இருந்தும் பார்த்ததில், ஹெஸ்ஸேவின் வாழ்வும் தேடலும் பல இடங்களுக்கும் பல கோணங்களுக்கும் சென்றுள்ளது. பௌத்தம், இந்திய அறிமுகம் அதில் ஒரு சில வருடங்கள். தேடலை பிரதானமாக கொண்ட கதை. புத்தர் வாழ்ந்த காலத்தில் வாழ்ந்த … Continue reading சித்தார்த்தா – புத்தகம்

ஓநாய் குலச்சின்னம் – புத்தகம்

Wolf Totem என்ற சீன மொழியில் எழுதப்பட்ட நாவலின் மொழிபெயர்ப்பு. சி.மோகன் அவர்களால் மொழிபெயர்க்க பட்டுள்ளது. மொழிபெயர்ப்பு என்று எங்குமே உணரவில்லை. இது மங்கோலிய நிலத்தில் நாடோடி வாழ்க்கை நடத்திக்கொண்டிருந்த மேய்ப்பர்களின் கதை. அதில் வாழும் ஓநாய்கள் கதையின் நாயகர்கள். ஓநாய்களை தெய்வத்தின் படைப்பாகவும் மேய்ச்சல் நிலத்தின் நண்பனாகவும் நம்பும் மேய்ப்பர்கள். மங்கோலியா புல்வெளி பிரதேசம். வருடத்தில் பாதி குளிர் காலமாகவும், சிறிய கோடை காலமும் இளவேனிற்காலமும் கொண்ட பிரதேசம். மரங்கள் இல்லாத புல்வெளி. மேய்ச்சல் நிலம். … Continue reading ஓநாய் குலச்சின்னம் – புத்தகம்

No nonsense Buddhism for Beginners – Book

Buddhism was in the list to learn. After reading the book, i understand, Buddhism is not to learn but to live. This book is a simple read and an introductory text for beginners. It is written as Questions & Answers for the readers. Buddhism is a religion, philosophy and a way of life. It does … Continue reading No nonsense Buddhism for Beginners – Book

புல்வெளி தேசம் – புத்தகம்

பயணங்கள் இனிதானவை. மரங்களை, நிலத்தை, பறவைகளை, மலைகளை பார்த்துக்கொண்டே செல்வது. மாறும் நிலப்பரப்பு. தமிழகத்துக்கும் கர்நாடகத்துக்குமே வேறுபடும். மரங்கள், பூக்கள், பறவைகள், மனிதர்கள், வீடுகள் என கண்ணுக்கு புலப்படும் அனைத்தும். கண்ணுக்கு மட்டுமல்ல, அப்படியெனில் இணையதளம் போதும், பயணம் தேவை இல்லை. படங்களை பார்ப்பதும் படிப்பதும் பயணத்தை ஈடு செய்ய முடியாது. ஆனாலும் ஒரு நிலத்தை அதுவும் நாம் அறியா நிலத்தை பற்றி படிக்கும் போது, மனதளவில் ஒரு பயணம் மேற்கொண்டது போல்தான் உள்ளது. இப்புத்தகம் பத்து … Continue reading புல்வெளி தேசம் – புத்தகம்