நடந்தாய்; வாழி, காவேரி – Book

This travelogue written by Thi.Janakiraman and Chitti was first published in 1971. With their friends, authors made two trips through the banks of Cauvery in Karnataka and Tamil Nadu. Book takes us through the hills, temples, people and interesting conversations within the group during the course of the trip. 50 years later, most of the … Continue reading நடந்தாய்; வாழி, காவேரி – Book

நூறு நிலங்களின் மலை – Book

I had this book in my reading list for some time. After last trip, immediately picked up this book. Reading books about travelling and places gives some indirect experience of places through the author's eyes. It takes me through virtual travelling to beautiful places during the mundane days. This book by writer Jeyamohan is his … Continue reading நூறு நிலங்களின் மலை – Book

தன்மீட்சி

தமிழில் எழுதி வருடங்கள் பல ஆகின்றன. தமிழ் புத்தகத்தை பற்றி தமிழில் எழுதினால் தானே நியாயம்! சில சமயங்களில் (மட்டும் தான்) நாம் இருக்கும் மனநிலைக்கு ஏற்ப புத்தகம் அமையும். அப்படி இந்த புத்தகம் அமைந்து மட்டுமின்றி, எண்ண ஓட்டங்களை சீர் படுத்த மற்றும தெளிவு படுத்த உதவியுள்ளது. ஜெயமோகன் அவர்கள் எழுதிய அறம் சில வருடங்கள் முன்பு படித்துள்ளேன். இது இரண்டாவது புத்தகம். இப்புத்தகம் தன்னறத்தை முன்நிறுத்தி இணையதளத்தில் நடந்த உரையாடல்கள். வாசகர்கள் கேள்விக்கு அவர் … Continue reading தன்மீட்சி