ரப்பர் – புத்தகம்

கதை முன்பின் மாறி ஒரு குடும்பத்தின் 3 தலைமுறைகளின் வாழ்க்கையை சுற்றுகிறது. பட்டினியில், நோயின் கொடுமையில் உழலும் குடும்பம். அதில் இருந்து பிழைப்பு தேடி இன்னொரு நோய்வாய் பட்ட குடும்பத்துடன் சேரும் சிறுவன். அவன் அங்கு சேர எதுவும் காரணமாய் இருக்கவில்லை, இருந்தாலும் ஒரு தாய் என்றொரு உருவம் தேவை பட்டது போலும். பசியில் அதன் இயல்பான குரோதத்தில் பாவங்கள் செய்கிறான்.

அங்கிருந்து வெறிபிடித்து வாழ போராடுகிறான். காட்டை வாங்கி ரப்பர் தோட்டமாக்கி பெருவட்டன் ஆகிறான்.உழைப்பே பிரதானமாக கொண்டு செல்வத்தை பெருக்குகிறான். பணம் சேர சேர வட்டமும் பெரிதாகிறது. அடுத்த தலைமுறை உழைப்பை குறைத்து, மற்றவர் மேல் ஏறி நின்று பேராசை பிடித்து சேர்க்க முயற்சிக்க, அதற்கும் அடுத்த தலைமுறை உழைப்பு அற்று போதத்தில் மட்டுமே உழல்கிறது. காலம் சுழற்றி அடிக்க, மூன்று தலை முறையும் ரணத்துடன் வீழ்கிறது. சாவின் விளிம்பிற்கு சென்று தேட துவங்கும் பிரான்சிஸ் ஒருவனுக்கு மட்டும் வாழ்க்கை துவங்க கதை முடிகிறது.

ரப்பர் / Rubber (Tamil Edition) eBook: ஜெயமோகன் / Jeyamohan: Amazon.in:  Kindle Store

அந்நிய மண்ணில் கால் பதித்து வேரூன்றி மரமாகி தோட்டமாகி விட்ட போதிலும், அந்த மண்ணையும் மக்களையும் வாழவைக்காது, தானும் அன்றாட ரணப்பட்டு வாழுந்து மடியும் ரப்பர் மரம் தான் பெருவட்டருமோ என்று தோணுகிறது.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s