கோபல்ல கிராமம் – புத்தகம்

கிரா அவர்களின் செய்தியை கேட்டு ரொம்ப நாளாய் படிக்க வேண்டும் என்று நினைத்திருந்த புத்தகத்தை எடுத்தேன். புத்தகம் துவங்கியதும் முடிந்ததும் தெரியவில்லை. புத்தகத்தில் உரையாடல் கிட்டத்தட்ட இல்லாமல் கதையாகவே சொல்கிறார் என்பதை முடிக்கும் தருவாயில் தான் உணர்ந்தேன். இது தான் கதை சொல்லலின் அழகோ! கரிசல் காடு கிரமாகிறது. அதில் இருக்கும் ஒவ்வொருவருக்கும் ஏதாவது தனித்துவம் இருக்கிறது. அல்லது உருவாக்கி கொள்கிறார்கள். அப்படி இருந்ததால் தான் கிராமங்கள் உருவாக்க முடிந்து இருக்கிறது. முட்காட்டை பயிரிட செய்ய எடுக்கும் … Continue reading கோபல்ல கிராமம் – புத்தகம்

Art of Reading!

As age goes by, reading starts to change dimensions. As a young reader, fiction was fascinating. I remember reading rajesh kumar, ramani chandran, patukottai prabar in my 8th to 12th Std. Books were of interesting stories, detective/mystery and all about what happens next. I think now that, getting used to such books at young age, … Continue reading Art of Reading!